Fiskeri efter torsk og makrel i Nordhavn basinnerne

Oceankaj er den store fiskeplads i Nordhavn og måske også hele København, ingen tvivl om det. Det kan du læse en masse om på forsiden af denne side. Men det er altså ikke det eneste sted at fiske i Nordhavn. Når jeg ikke gidder cykle hele vejen derud eller det blæser for meget, så tager jeg ofte i Nordhavn bassinerne.

Et par gode grunde til jeg ikke gidder Oceankaj:

  • Det blæser for meget
  • Strømmen er for kraftig
  • Jeg vil have stedet for mig selv

Jeg indrømmer det, jeg er ofte både doven og egoistisk. Derfor er det måske også dumt at skrive denne artikel og give nogle fiskespots væk, men hey, de fleste af jer der læser med er sikkert også for dovne til at tage afsted.

Det skal denne artikel handle om. Hvad man kan fange og hvordan i de dybe bassiner i Nordhavn.

Fiskepladser i Nordhavn

Nordhavn er en gammel industrihavn. I dag er meget af det lavet om til dyre lejligheder. Men de dybe havnebassiner er der stadig. De er lange og dybe, så de store skibe kunne ligge til. Efter sigende er disse havnebassiner en slags kunstige dybe fjorde, lidt som hvis du fiskede ud for kysten på Bornholm eller i Norge. Der er mellem 6 og 11 meter dybt og det går lige ned. Så det er altså lidt unikt i forhold til at vi i Danmark jo naturligt kun har sandbund og klitter med lav vanddybde. Derfor er der i bassinerne rigtig gode muligheder for at fange torsk og makrel, der foretrækker mere åbent og dybere vand.

Der er 4 store havnebassiner: Sandkaj, Fortkaj, Orientkaj og Docken. Længere ude i Nordhavn finder du ” Nordhavn Tippen” som du kan læse mere om på linket.

De er tegnet ind på kortene nedenunder. Lad os begynde fra en ende af.

Sandkaj

Sandkaj er det nærmeste bassin når du kommer fra Nordhavn. Det er det som du kan se fra S-toget. På højre side, over mod Langelinje, ligger FN bygningen og på venstre side ligger de dyre nye lejligheder. På begge sider er der havnebad og der kan godt være godt med mennesker på sommerdage.

Sandkaj-bassinet gætter jeg på der ikke er så dybt som andre steder, måske maks 6 meter, men der er så en skrånende “kyst” med udlagte store sten. Det tror jeg gør at der lever flere smådyr langs kanten fx krabber og det er jo noget torsk kan lide at spise. Måske er det derfor jeg har taget flere torsk i kilo-klassen her.

Der kan være en del vind og strøm længere ude og derfor er det ikke så nemt at fiske med flåd efter fx makrel. Jeg har også set andre fiske efter havørred her, men ved ikke om der er succes med det. Jeg anbefaler steder her til torsk, især spidsen hvor der nu er byggeri og afspærret.

Fortkaj og Orientkaj

Fortkaj og Orientkaj ligger ved siden af hinanden og ligner hinanden fuldstændig. Det er to lange og dybe bassiner. Flere hundrede meter lange og nok 8-10 meter dybe. De har fuldstændig stejle vægge og der er derfor mange meter dybt lige ved kanten. Det gør bassinerne til nogle unikke steder at fiske fordi vinden blæser smådyr ind som fx krebs og krill.

Disse smådyr følges så af andre fisk der jager dem. Om sommeren viser det sig især ved at der kommer stimer af makrel ind i bassinerne der jager småfisk og krebs helt i overfladen. Det ser fantastisk ud når man kan se en hel stime makreller jage helt inde ved kanten. Pludselig er de der og flåddene går under, der er bid!

Taktikken her er at fiske både højt i vandet, en meter for eksempel,og så også dybere fx 2-4 meter. Det er meget forskelligt hvordan makrellerne kommer ind i bassinet. Nogle gange kommer makrellerne ind og jager i overfladen. Her kan de være svære at fange og kan virke helt ligeglade med din agn. Prøv med 1 meter dybde på dit flåd og fisk med tyndt, aflangt sildestykke. Ellers så fisk de 2-4 meter og gerne smelt. Flere stænger hjælper så du kan fiske i forskellig dybde samtidig.

Vind og vejr betyder noget her. Hvis der har været pålandsvind i flere dage, er der ofte meget snavs og vandplanter i vandet. Det kan være svært at fiske så. Derimod er det godt hvis der har været fralandsvind flere dage, men gerne strøm ind i bassinet. Det er optimale forhold for makrelfiskeri. Prøv også gerne at fiske i hjørnerne af bassinet. Her har makrellerne ofte jaget nogen fisk hen, hvor de ikke kan slippe væk.

Docken

Docken er den gamle færgehavn på vestsiden af Nordhavn, kalkbrænderihavn. Du skal ned af en indkørsel hos et advokatfirma for at komme derind, se kortet. Docken er også et dybt bassin, men lidt anderledes for det er bredere og knapt så dybt. Det er et rigtig godt spot at fiske makrel og hornfisk om sommeren. Nok min foretrukne makrel-fiskeplads. Jeg har endnu ikke prøvet at fange torske eller andre fisk her, hornfisk undtaget.

Nordhavn bassiner fiskeri
Udsigt mod Hellerup en flot sommeraften